Lech Bloch - Wprowadzenie rozwiązań zakazujących szkolenia psów myśliwskich oraz…


Prawda czy fałsz?

Wprowadzenie rozwiązań zakazujących szkolenia psów myśliwskich oraz ptaków łowczych spowoduje brak możliwości skutecznego wykonywania polowania [...], co będzie także oddziaływało na skuteczność zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Lech Bloch, Informacja PZŁ przekazana Premierowi RP 02/03/2018

Informacja PZŁ przekazana Premierowi RP

Fot. Youtube PGL Lasy Państwowe


fałsz. Istnieją inne metody szkolenia psów a ptakami nie poluje się na dziki