Lech Bloch - proponowane [...] poprawki stoją w sprzeczności [...]…