Ryszard Legutko - Pod hasłem homofobii kryje się odmowa zmiany…