Ryszard Legutko - Pod hasłem homofobia kryją się nie ataki…