Ryszard Legutko - Protestowali gdy gimnazja były wprowadzane, dziś ich…