Ryszard Legutko - Opozycja wpadła w logikę totalności. (...) Myśmy…