Ryszard Legutko - Papież jest autorytetem w sprawach doktrynalnych, ale…