Joanna Lichocka - Platforma Obywatelska, mówiąc wprost. Działania totalnej opozycji,…


Prawda czy fałsz?

Platforma Obywatelska, mówiąc wprost. Działania totalnej opozycji, ponieważ te rankingi natychmiast się pogorszyły w momencie, gdy zaczęło rządzić Prawo i Sprawiedliwość

Joanna Lichocka, Salon polityczny "Trójki" 12/01/2021

Salon polityczny "Trójki"

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


zbity zegar. Absurd. To PiS upolitycznił media publiczne, przejmuje media lokalne, otwarcie atakuje niezależnych dziennikarzy.