Katarzyna Lubnauer - Przypomnijmy, że PiS jest, był właściwie, nie…