Prawda czy fałsz?

Kiedy ja szłam na studia, na moim roku były 83 osoby. Na tym samym wydziale teraz jest 400 osób. Nie zrobiło się osób zdolnych 4-5 razy więcej. Poszerzyło się grono studiujących, więc poziom jest niższy.

Katarzyna Lubnauer, Poranek TOK FM 19/09/2016

Kiedy ja szłam na studia, na moim roku były 83 osoby. Na tym samym wydziale teraz jest 400 osób. Nie zrobiło się osób zdolnych 4-5 razy więcej. Poszerzyło się grono studiujących, więc poziom jest niższy.


blisko prawdy. Liczba studentów po '89 rosła. Poziom zależy jednak od wielu czynników.