Katarzyna Lubnauer - Kiedy ja szłam na studia, na moim…


Prawda czy fałsz?

Kiedy ja szłam na studia, na moim roku były 83 osoby. Na tym samym wydziale teraz jest 400 osób. Nie zrobiło się osób zdolnych 4-5 razy więcej. Poszerzyło się grono studiujących, więc poziom jest niższy.

Katarzyna Lubnauer, Poranek TOK FM 19/09/2016

Poranek TOK FM


blisko prawdy. Liczba studentów po '89 rosła. Poziom zależy jednak od wielu czynników.