Katarzyna Lubnauer - Wszystko, co zostało uchwalone z naruszeniem konstytucji,…