Katarzyna Lubnauer - To, co jest jasne, to pozycja sędziów…


Prawda czy fałsz?

To, co jest jasne, to pozycja sędziów dublerów. Wiadomo, że zostali wybrani na miejsca już obsadzone, czyli niezgodnie z konstytucją, będą więc musieli je zwolnić na rzecz tych, którzy zostali wybrani prawidłowo. Oczywiście jeśli tamci nadal będą chcieli.

Katarzyna Lubnauer, "Gazeta Wyborcza" 27/05/2017

"Gazeta Wyborcza"

fot. Malgorzata Kujawka / Agencja Gazeta


blisko prawdy. Blisko prawdy. Pozostanie jednak problem wydanych przez nich orzeczeń.