Marzena Machałek - [W uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1997…