Antoni Macierewicz - 250 podpisanych umów, koncentracja wydatków w polskim…


Prawda czy fałsz?

250 podpisanych umów, koncentracja wydatków w polskim przemyśle zbrojeniowym, systematyczne wydatkowanie blisko 100 proc. budżetu  przeznaczonego na wojsko i na jego modernizację i wreszcie przemiany personalne, strukturalne (...)

Antoni Macierewicz, Wywiad dla "Gazety Polskiej", 17 stycznia 2018 r. 17/01/2018

Wywiad dla "Gazety Polskiej", 17 stycznia 2018 r.

fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Największe kontrakty, wbrew zapowiedziom, nie zostały zawarte