Antoni Macierewicz - Jeśli pan udowodni, jak to możliwe, że…


Prawda czy fałsz?

Jeśli pan udowodni, jak to możliwe, że szczątki skrzydła były 60 m przed tą brzozą, to dostanie pan nagrodę Nobla, jak ten mężczyzna, który urodzi dziecko

Antoni Macierewicz, sejmowa komisja obrony 21/10/2016

sejmowa komisja obrony

FOT. KUBA ATYS / AGENCJA GAZETA


prawda. Udowodniliśmy, jak to było możliwe. Chcemy tego Nobla!