Antoni Macierewicz - Otóż jest prawdą, że mistrale zostały sprzedane…