Antoni Macierewicz - To sowiecka kolonia, zwana PRL, zrzekła się…