Antoni Macierewicz - Trzeba przywołać doświadczenie związane z tragedią smoleńską.…


Prawda czy fałsz?

Trzeba przywołać doświadczenie związane z tragedią smoleńską. Doprowadzono do stworzenia fikcyjnego obrazu przebiegu wydarzeń. (...) Mówię o strukturze. To nie przesądza o rzeczywistym przebiegu wydarzeń.

Antoni Macierewicz, "Dezinformacja i jej przeciwdziałania" 16/11/2016

"Dezinformacja i jej przeciwdziałania"

fot. MON / YouTube


zbity zegar. Bez wiedzy o rzeczywistości nie da się orzec o fikcyjności opisu zdarzeń.