Bartosz Marczuk - 9,1 to dane, które GUS podaje dla…