Agnieszka Marianowicz-Szczygieł - zwiększa się ilość młodzieży nieheteroseksualnej