Leszek Mazur - Ewentualne zawieszenie Rady w prawach członka ENCJ,…