Beata Mazurek - Fakt, że RRF [główny program Funduszu Odbudowy…


Prawda czy fałsz?

Fakt, że RRF [główny program Funduszu Odbudowy - red.] jest bezprecedensowym instrumentem pod względem wielkości i sposobów finansowania, nie uzasadnia chęci przywłaszczenia sobie nowych kompetencji przez PE.

Beata Mazurek, Twitter 20/05/2021

Twitter

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Parlament nie "przywłaszcza" sobie kompetencji, a jedynie egzekwuje uprawnienia zapisane w rozporządzeniu.