Andrzej Melak - Obecnie napis składa się z dwóch wyrazów…


Prawda czy fałsz?

Obecnie napis składa się z dwóch wyrazów : „Honor”, „Ojczyzna”. Hasło w takim brzmieniu nie występuje w tradycji Narodu Polskiego. Bez względu na to, kto i kiedy zadecydował o okaleczeniu hasła, jest to błąd wymagający naprawy.

Andrzej Melak, Interpelacja poselska 03/10/2016

Interpelacja poselska

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Nikt nie okaleczył hasła. To poseł kaleczy historię.