Dariusz Piontkowski - Edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania. Na geografii uczą…


Prawda czy fałsz?

Edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania. Na geografii uczą się o zmianach klimatycznych – ociepleniu globalnemu, ich przyczynach i oceniają rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej zapobiegające temu zjawisku (pisownia org.)

Dariusz Piontkowski, Oświadczenie MEN w odpowiedzi na apel RPO 15/01/2020

Oświadczenie MEN w odpowiedzi na apel RPO

07.11.2019 Warszawa , aleja Szucha 23 . Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podzas konferencji prasowej w sprawie wyplaconej subwencji oswiatowej dla samorzadow . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Termin "ocieplenie klimatu" nie pada ani razu w całej podstawie programowej. Nie ma ani słowa o emisji CO2, globalnej zmianie klimatycznej i jej skutkach. Są tylko wzmianki o tematach ekologicznych