Anna Zalewska - Niepokój budzi to, że w badaniach PISA…


Prawda czy fałsz?

Niepokój budzi to, że w badaniach PISA nastąpił spadek średnich wyników uczniów między rokiem 2012 i 2015 i w sposób szczególny dotyczy on nauk przyrodniczych

Anna Zalewska, Komunikat MEN 06/12/2016

Komunikat MEN

01.10.2014 Warszawa , Sejm . Anna Zalewska i prezes Jaroslaw Kaczynski podczas debaty nad expose premier Ewy Kopacz . Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Niepokój jest raczej nieuzasadniony (a na pewno nieszczery)