Michał Woś - Ja pamiętam 2014 roku, kiedy niby próbowano…