Michał Woś - Skutek nieprzeprowadzenia wyborów byłby taki, że doprowadzilibyśmy…


Prawda czy fałsz?

Skutek nieprzeprowadzenia wyborów byłby taki, że doprowadzilibyśmy do kompletnej anarchii. Konstytucja nie przewiduje tego, w jaki sposób reagować na nieobsadzenie urzędu.

Michał Woś, Onet 26/05/2021

Onet


fałsz. W najgorszym razie obowiązki Dudy przejęłaby na krótki czas marszałkini Sejmu. Konstytucja przewiduje dwa rozwiązania, które mają zapobiec sytuacji, że urząd prezydenta zostanie nieobsadzony