Leszek Miller - Uważam, że sędzia sądu powszechnego musi mieć…


Prawda czy fałsz?

Uważam, że sędzia sądu powszechnego musi mieć większe kwalifikacje niż sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia powszechny bada sprawy bardzo złożone, a sędzia TK ma jedno zadanie. Ocenić, czy dany akt ustawodawczy jest zgodny z konstytucją czy nie.

Leszek Miller, “Gość Poranka”, TVP Info 12/09/2016

“Gość Poranka”, TVP Info


fałsz. Fałsz. Sędzia TK musi wyróżniać się wiedzą, sprawy TK nie są mniej złożone