Leszek Miller - Chętnie usłyszałbym, co Komisja Wenecka czyni w…