Anna Zalewska - 1 września br. rozpoczynamy wprowadzanie nowych rozwiązań…


Prawda czy fałsz?

1 września br. rozpoczynamy wprowadzanie nowych rozwiązań w systemie edukacji, które były oczekiwane zarówno przez rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, jak i samorządowców.

Anna Zalewska, MEN 25/08/2017

MEN

Agencja Gazeta / Fot. Dawid Chalimoniuk


raczej fałsz. Fałsz. Przeciw reformie protestowali rodzice, nauczyciele i samorządowcy