Projekt nie został skierowany do konsultacji społecznych.