Ministerstwo Sprawiedliwości - Uchwała z mocy prawa jest nieważna. Została…