Miriam Shaded - Islam jest bardzo krzywdzący dla praw człowieka,…