Maciej Mitera - Listy poparcia członków Krajowej Rady Sądownictwa mocą…