Maciej Mitera - Listy są w dyspozycji Marszałka Sejmu, tymczasem…