Antoni Macierewicz - Nie jest prawdą, że Polska wycofuje się…


Prawda czy fałsz?

Nie jest prawdą, że Polska wycofuje się z Eurokorpusu. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Polska jedynie zrezygnowała z ubiegania się o status państwa ramowego w dowództwie Eurokorpusu oraz stopniowo zredukuje w perspektywie 3-4 lat swój wkład

Antoni Macierewicz, Komunikat MON 29/03/2017

Komunikat MON

fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


zbity zegar. Decyzja Macierewicza oznacza marginalizację Polski w siłach Eurokorpusu