Monika Rosa - Polska jest samotną wyspą w Unii Europejskiej.…