W Sądzie Najwyższym wciąż zasiadają sędziowie, którzy byli zaangażowani w ferowanie surowych, politycznie umotywowanych wyroków, w czasie stanu wojennego w latach 80. Inni byli poufnymi informatorami komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

Mateusz Morawiecki Materiał dla zagranicznych dziennikarzy - 10/01/2018

fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

Raczej fałsz. Sąd Najwyższy został co do zasady zdekomunizowany.