Mateusz Morawiecki - W Sądzie Najwyższym wciąż zasiadają sędziowie, którzy…


Prawda czy fałsz?

W Sądzie Najwyższym wciąż zasiadają sędziowie, którzy byli zaangażowani w ferowanie surowych, politycznie umotywowanych wyroków, w czasie stanu wojennego w latach 80. Inni byli poufnymi informatorami komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

Mateusz Morawiecki, Materiał dla zagranicznych dziennikarzy 10/01/2018

W Sądzie Najwyższym wciąż zasiadają sędziowie, którzy byli zaangażowani w ferowanie surowych, politycznie umotywowanych wyroków, w czasie stanu wojennego w latach 80. Inni byli poufnymi informatorami komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Raczej fałsz. Sąd Najwyższy został co do zasady zdekomunizowany.