Mateusz Morawiecki - Tylko w tym roku subwencję oświatową dla…


Prawda czy fałsz?

Tylko w tym roku subwencję oświatową dla samorządów zwiększyliśmy o ponad 3,8 mld zł. Wystarczy powiedzieć że nasi poprzednicy przez 4 lata zwiększyli ją o 3,5 mld zł, więc mniej niż nam udało się przez jeden rok.

Mateusz Morawiecki, Sejm 19/11/2019

Sejm

Fot. Krzysztof Hadrian / Agencja Gazeta


zbity zegar. Kwoty się zgadzają, ale premier ukrywa, że w ciągu ostatnich 4 lat dramatycznie zwiększyły się wydatki na oświatę. Winna jest reforma edukacji i niedoszacowane podwyżki dla nauczycieli. W konsekwencji w 2019 r. samorządy dołożą do edukacji 25 mld zł