Czy wie pan, co Niemcy zrobili w dwóch obozach koncentracyjnych, Dachau i Buchenwaldzie w ciągu kilku ostatnich lat, począwszy od kryzysu imigracyjnego? Otóż zamienili te obozy śmierci na obozy dla uchodźców.

Mateusz Morawiecki Wypowiedź na New York University - 18/04/2019

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

W barakach w Dachau umieszczono tymczasowo 21 uchodźców, bo brakło miejsca, w Buchenwaldzie nikogo.