Mateusz Morawiecki - "Szacuje się, że ok. 300 tys. Żydów…


Prawda czy fałsz?

"Szacuje się, że ok. 300 tys. Żydów ocalało z Holocaustu na ziemiach, które przed wojną stanowiły część Polski, a znalazły się pod niemiecką okupacją. Żaden z ocalałych Żydów nie mógłby ocaleć bez pomocy Polaka."

Mateusz Morawiecki, Wypowiedź na New York University 18/04/2019

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Na terenie okupowanym przez Niemców przetrwało około 50 tys. polskich Żydów (większość w obozach), reszta ocalała w ZSRR