Mateusz Morawiecki - Niemcy wprowadzili w Polsce prawo, które skazywało…


Prawda czy fałsz?

Niemcy wprowadzili w Polsce prawo, które skazywało wszystkie rodziny, które wspomogły Żydów kawałkiem chleba lub udzieliły schronienia, na śmierć. Pacyfikowano, całkowicie niszczono całe wsie.

Mateusz Morawiecki, Wypowiedź na New York University 18/04/2019

Wypowiedź na New York University

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Na szczęście nie znamy ani jednego przypadku pacyfikacji wsi za ukrywanie Żydów.