Mateusz Morawiecki - Nasza wspólna praca doprowadziła do tego, że…


Prawda czy fałsz?

Nasza wspólna praca doprowadziła do tego, że jesteśmy jednym z pierwszych krajów na świecie, który proponuje tak kompleksową pomoc dla gospodarki

Mateusz Morawiecki, Konferencja prasowa premiera i prezydenta 18/03/2020

Konferencja prasowa premiera i prezydenta


fałsz. Dziesiątki krajów na świecie prezentują pakiety pomocowe, Polska nie jest pionierem. A w porównaniu do zachodniej Europy, Polski pakiet wypada blado.