Mateusz Morawiecki - Czasami padają słowa trochę ostrzejsze, czasami mniej.…


Prawda czy fałsz?

Czasami padają słowa trochę ostrzejsze, czasami mniej. Oczywiście pan przewodniczący nie powinien tracić stanowiska. Natomiast oczywiście ja bym wskazał na niektóre wypowiedzi naszych oponentów, które są nie tylko daleko ostrzejsze, ale też niekulturalne

Mateusz Morawiecki, Wypowiedź dla PAP 11/01/2018

Wypowiedź dla PAP

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta


fałsz. Trudno znaleźć "ostrzejszą" wypowiedź. Słowa Czarneckiego kulturalne?!