Mateusz Morawiecki - Nigdzie w traktatach kompetencje reformowania wymiaru sprawiedliwości…


Prawda czy fałsz?

Nigdzie w traktatach kompetencje reformowania wymiaru sprawiedliwości nigdy nie zostały przekazane przez państwa członkowskie

Mateusz Morawiecki, konferencja 15/07/2021

konferencja

11.06.2021 Szczecin . Port Szczecin . Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej , na ktorej prezentowano rzadowy program " Polski lad " . Fot. Krzysztof Hadrian / Agencja Gazeta


półprawda. TSUE ani organy UE nie roszczą sobie kompetencji do formowania systemu sprawiedliwości, ale mogą badać, czy spełniają one unijne standardy