Mateusz Morawiecki - Kolejne miliardy muszą zostać przeznaczone na rzecz…


Prawda czy fałsz?

Kolejne miliardy muszą zostać przeznaczone na rzecz inwestycji w Odrę. Bo transport wodny jest najbardziej ekologiczny i jest też najtańszy, i większym stopniu będziemy z niego korzystać.

Mateusz Morawiecki, Konferencja prasowa podczas wizyty w Januszkowicach 18/07/2022

Konferencja prasowa podczas wizyty w Januszkowicach

Photo by Aris Oikonomou / AFP


fałsz. Transport towarów po Odrze będzie drogi - bo wymaga wydania miliardów na stopnie wodne, nieekologiczny - bo regulacja rzeki zaburzy jej zdolność do oczyszczania się, i nieefektywny - bo rzeka przez suszę i tak będzie płytka.