Mateusz Morawiecki - Po wyczerpaniu zwyczajnych środków każdy i wszystkie…


Prawda czy fałsz?

Po wyczerpaniu zwyczajnych środków każdy i wszystkie wyroki sądowe są ostateczne i egzekwowalne – chyba że sprawa zostanie ponownie otwarta z powodu nadzwyczajnych okoliczności, (...). Tak jest od lat i pozostanie po reformie.

Mateusz Morawiecki, materiał dla zagranicznych dziennikarzy 10/01/2018

Po wyczerpaniu zwyczajnych środków każdy i wszystkie wyroki sądowe są ostateczne i egzekwowalne – chyba że sprawa zostanie ponownie otwarta z powodu nadzwyczajnych okoliczności, (...). Tak jest od lat i pozostanie po reformie.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta


półprawda. Półprawda. Teraz będzie można wznawiać sprawy z byle powodu.