Mateusz Morawiecki - TSUE nie stwierdził jakichkolwiek naruszeń prawa, nie…


Prawda czy fałsz?

TSUE nie stwierdził jakichkolwiek naruszeń prawa, nie wskazał ani jednego przepisu, który byłby sprzeczny z prawem UE.

Mateusz Morawiecki, PAP 27/11/2019

TSUE nie stwierdził jakichkolwiek naruszeń prawa, nie wskazał ani jednego przepisu, który byłby sprzeczny z prawem UE.

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


zbity zegar. W odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadawane przez sądy krajowe, TSUE dokonuje wykładni prawa europejskiego. Na jej podstawie sąd krajowy rozstrzyga zawisłą przed nim sprawę.