Mariusz Mrozek - Były nadawane komunikaty do zebranych, że zgromadzenie…