Witold Waszczykowski - Taka reakcja Komisji Europejskiej potwierdza ‎jedynie opinie…


Prawda czy fałsz?

Taka reakcja Komisji Europejskiej potwierdza ‎jedynie opinie o politycznych przesłankach jej działań. Zgodnie z traktatami, rolą Komisji jest zachowanie bezstronnego podejścia w relacjach z państwami członkowskimi.

Witold Waszczykowski, Oświadczenie MSZ (wersja zlagodzona) 30/05/2017

Oświadczenie MSZ (wersja zlagodzona)

fot. MSC2017


zbity zegar. "Polityczne przesłanki" to naruszenie Traktatu o UE, którego KE ma pilnować